Hösten 2018/våren 2019 och våren/hösten 2019 ges fortbildningen i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Uppsala universitet på uppdrag av Skolverket.

 

 

 

 

En sista omgång av Pedagogiskt ledarskap i förskolan – fortbildning för förskolechefer, 7,5 hp ges vårterminen och höstterminen 2019 i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Uppsala universitet.

Tid för ansökan är mellan 17 september och 15 oktober 2018.

 

 

 

 Information om innehåll, upplägg, ansökan med mera:

Uppsala universitet - Fortbildning för förskolechefer, 7,5 hp 


 Välkommen med din ansökan!


 

 

 

 

 

 
stäng