Programmet samt fortbildningarna bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket.

ANMÄLAN ÄR FORTFARANDE ÖPPEN!

Ny sökomgång inför hösten 2017 till fortbildningen Förskolechefers pedagogiska ledarskap 7,5 hp vid Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola.

Vi har fått förnyat förtroende av Skolverket att genomföra denna fortbildning några år framåt. Det känns stimulerande då det var hård konkurrens bland de drygt 20 sökande. Vår nuvarande fortbildning har fått mycket uppskattning från deltagare och huvudmän.

 

Från den 15 mars 2017 är det möjligt att anmäla sig till höstens fortbildning.

Från och med 15 mars går det att göra en anmälan till hösten 2017. Förskolechefer som är intresserade av att gå fortbildningen tar kontakt med sin huvudman (arbetsgivare). Det är alltid huvudmannen som gör anmälan. Anmälan sker varje vår och fortbildningen startar under höstterminen.

 

Anmälan görs via Skolverket. Anmälningslänk:

www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/forskolechefer


För mer information om målgrupp och inriktning för fortbildningen, hänvisas till fliken "Fortb. förskolechefer" i menyn till vänster

Rektorsprogrammet 30 hp

Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning, som vänder sig till rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Programmet utvecklar chefer i uppdraget att leda skola och förskola. Fokus är på skolledaren som resultat- och verksamhetsansvarig.

 

Att tänka på före under och efter fortbildningen.

Skolverket har tagit fram en checklista att förhålla sig till gällande denna fortbildning, se dokumentet nedan.

Checklista_RP.pdf

 

Samarbete mellan tre lärosäten

Programmet bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket. En fördel med ett konsortium är att den bästa kompetensen kan nyttjas vid de tre lärosätena. Samtliga lärosäten har omfattande erfarenheter av utbildningar för ledningspersonal inom skola och förskola.

 

Teori och praktiskt arbete

Genom att varva teori med praktiskt arbete får deltagaren möjlighet att tillämpa de nya kunskaperna i sin vardag och utveckla sitt ledarskap. Under utbildningen kommer ett utvecklingsarbete att genomföras.

 

Utbildningsplatser
Under utbildningens tre år träffas vi fysiskt 32 dagar. Oftast är vi då på internat med en eller ibland två övernattningar. Vi strävar efter att finna trevliga och ändamålsenliga konferensanläggningar. Helst ska de vara enkla att nå via tåg. Under de två första blocken är vi för det mesta på konferensanläggningar i Mälardalen. Under block 3 kommer vi att vara ibland i Mälardalen och ibland i Dalarna t ex Tällberg. I varje block brukar vi också vara på det aktuella lärosätet cirka en gång.

 

 

Utbildningen kan översiktligt illustreras på följande sätt:

 

Oversikt-_vit.png

 

Genom att klicka på Utbildningens upplägg i listan till vänster får du mer information om upplägget samt om respektive kunskapsblock.


 
stäng